JNBS
Üsküdar Üniversitesi

ARTICLES

Mini - Review

Nicotine and alcohol dependence in schizophrenia

Turkish Title : Şizofrenide nikotin ve alkol bağımlılığı

Ayşe Özçetin,Fatma Turan,Gökben Hızlı Sayar
JNBS, 2014, 1(2), p:47-49

Schizophrenia is a neurodevelopmental brain disease and a severe psychiatric disorder which is seen approximately in 1% of the society. About the half of the individuals diagnosed with schizophrenia have substance abuse story, and this rate is higher than the general population. Alcohol dependence, smoking and substance abuse has been reported very often in schizophrenia. Especially smoking rate is very high in patients with schizophrenia. The aim of this paper is to briefly review the literature related to the relationship between schizophrenia and nicotine-alcohol dependency.

Şizofreni toplumun yaklaşık %1’inde görülen ağır bir psikiyatrik bozukluk ve nörogelişimsel beyin hastalığıdır. Şizofreni tanısı alan bireylerin neredeyse yarısı madde kötüye kullanım bozukluğu öyküsüne sahiptir ve bu oran genel popülasyondan çok yüksektir. Alkol bağımlılığı, sigara içme ve madde kötüye kullanımının şizofreniye eşlik ettiği çok sık bildirilmiştir. Özellikle sigara içiminin şizofreni tanısı almış hastalarda çok yüksek oranda olduğu dikkati çekmektedir. Bu yazının amacı, şizofreni ile nikotin ve alkol bağımlılığı arasındaki ilişki ile ilgili literatürün kısaca gözden geçirilmesidir


ISSN (Print) 2149-1909
ISSN (Online) 2148-4325

2020 Ağustos ayından itibaren yalnızca İngilizce yayın kabul edilmektedir.